ขอต้อนรับ, บุคคลทั่วไป


ระบบสารสนเทศพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานราคาน้ำมันวันนี้เว็บไซต์ฐานข้อมูลพลังงานชุมชน

Tables with tabbed navigation
ตำแหน่ง ชื่อ ที่อยู่หน่วยงาน มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร Email
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพลังงานเขต 1 (สวข.1) นายโสฬส คามีศักดิ์ 17/20 หมู่ 7 ต.หนองคอกช้าง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 081-948-0300 038-057246-8 038-057246 area3@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดชลบุรี นายวรพจน์ ทันดร 17/20 หมู่ 7 ต.หนองคอกช้าง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 081-174-7855 038-057241-2 038-057243 chonburi@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดระยอง นายศิริวัฒน์ ธนะผลเลิศ สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 081-308-1046, 085-6399965 038-694533 038-694013 rayong@energy.mail.go.th, siriwat@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา นายธิติ สุขนิยม ศูนย์ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 082-494-9400 038-516943 038-516943 chachoengsao@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดจันทบุรี นายธงชัย แก้วประเสริฐศรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ชั้น 2 ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 081-861-4768 039-301339 039-301339 chanthaburi@energy.mail.go.th, thongchai@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดตราด นายสุวภัทร พิทักษ์ 383 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 081-174-7863, 081-1747874 039-523814 039-523814 trat@energy.mail.go.th, Suwaphat_p@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดสระแก้ว นายไพรัตน์ นาถพรายพันธุ์ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น3 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 081-174-7874 037-425496 037-425496 sakaeo@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี นางนภสร พรสมัคร ศูนย์ราชการจังหวัด (ชั้น 3) ถ.สุวินทวงศ์ ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 089-244-2771 037-454466 037-454468 prachinburi@energy.mail.go.th, napasorn@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดนนทบุรี นายสมศักดิ์ อัมพวันวงศ์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 081-174-7916 02-589-882 02-589-8682 nonthaburi@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายฐิติพงศ์ ถึงคุณ สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุทธยา ถ.พหลโยธิน กม.48 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180 084-994-7227 035-354343-4 035-354343-4 ayutthaya@energy.go.th, energy.ayutthaya@hotmail.com, thitipong@energy.go.th
พลังงานจังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ หุตานุกุล 14/86 หมู่ 10 ซ.จารุศร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 081-1747857 02-529-5138-9 ต่อ 116 02-529-5138-9 ต่อ 116 pathumthani@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดนครนายก นางณิชาภา ช่วยสมบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดนครนายก ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 081-752-7519 037-314525 037-314515 nakhonnayok@energy.mail.go.th, Suwanee.J@hotmail.com
พลังงานจังหวัดสระบุรี นายทัศนะ สุกใส 113 หมู่9 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 084-311-1616 036-225471-4 036-225475 saraburi@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดสมุทรปราการ นายมงคล สกุลรุจินันท์ ศาลาประชาคมจังหวัด ชั้น 3 ถ.สุทธิภิรมย์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 081-874-8689 02-382-6087 02-382-6087 samutprakan@energy.mail.go.th
ตำแหน่ง ชื่อ ที่อยู่หน่วยงาน มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร Email
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพลังงานเขต 2 (สวข.2) นายกณพงศว์ เทพากรณ์ 154/1 อาคารราชสีมาเต็นเตอร์ ต.มนัส อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 081-174-7910 044-256299, 044-266399 044-270399 region5@energy.go.th, kanapong@energy.go.th, kanapong@doed.go.th
พลังงานจังหวัดชัยนาท นายเกียรติพันธ์ ทองอร่าม ศาลาประชาคม ชั้นล่าง ถ.พรหมประเสริฐ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 081-174-7867 056-416165 056-416165 chainat@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี นายยุทธนา ขวัญเมือง ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ถ.บางพาน-สิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 081-174-7866 036-507350 036-507351 singburi@energy.mail.go.th, yutthana@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดอ่างทอง นายวันชัย สอนสืบ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 ถ.เทศบาล 1 อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 081-706-3936 035-612019 035-612019 angthong@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดยโสธร นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ห้องสันติบาล (เก่า) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 081-761-9363 045-711884 045-711790-9 yasothon@energy.mail.go.th ,sivaret_t@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดศรีสะเกษ นายรังสิทธิ์ จันทร์สมวงศ์ อาคารศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ถ.เทพา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 089-846-1005 045-643953 045-643954 sisaket@energy.mail.go.th, rangsit@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ นายอำนวย คงกระพันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 081-174-7607 045-523173 045-523173 amnatcharoen@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดชัยภูมิ นายนรินทร์ สุวรรณโณ ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2 ถนนบรรณาการ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 081-174-7892 044-812388 044-812388 chaiyaphum@energy.mail.go.th, enrgy_chai@hotmail.com
พลังงานจังหวัดลพบุรี ว่าที่ ร.อ.คมสันต์ ดุษฏีเสนีย์ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลขชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 081-174-7903 036-414725 036-414725 lopburi@energy.mail.go.th , khomsan@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดอุบลราชธานี นายปยุต เกริกธนสกุล 130 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 081-174-7889 045-317281 045-317281 ubonratchathani@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดสุรินทร์ นายวิทิต ทิพยธาราธร 350 หมู่ 7 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นกออก อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 081-174-7871 044-520436 044-520437 surin@energy.mail.go.th,vitit_pty@hotmail.com
พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ นายนิยม วัฒนประภากร ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (ชั้น 2) ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 081-174-7875 044-666520 044-666519 buriram@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดนครราชสีมา นายธรรมสรณ์ ตันกายา 27 ม.4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 081-174-7873 044-244130 ต่อ 22 044-244130 ต่อ 26 nakhonratchasima@energy.mail.go.th,tms1955@hotmail.com
ตำแหน่ง ชื่อ ที่อยู่หน่วยงาน มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร Email
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพลังงานเขต 3 (สวข.3) นายปรัชญา สำเร็จ 178 ม.1 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 081-977-1883 032-736091 032-736091 ต่อ 14 region4@energy.go.th
พลังงานจังหวัดราชบุรี นายปรีชา ขวัญเมือง 178 หมู่ 1 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 086-3378895 032-391705-6 032-391705-6 ratchaburi@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดสมุทรสาคร นายสุรินทร์ แสงทวีชัยพร ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 4 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 081-174-7902 034-413857 034-413857 samutsakhon@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดกาญจนบุรี นายปณต สังข์สมบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีหลังเก่าชั้นล่าง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 081-944-3226 034-564489 034-514778 kanchanaburi@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม นายอรุณ ยิ้มประเสริฐ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามหลังเก่า ชั้น 2 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 081-378-2349 034-711784 034-711784 samutsongkhram@energy.mail.go.th, arun_y@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดนครปฐม นายทรรศชล พุทธรัตนา ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ถ.บางเตย-ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 089-675-9537 034-960552 034-960552 nakhonpathom@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดเพชรบุรี นายวาทินทร์ ทองแก้ว 2/100-102 หมู่ 1 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 086-327-8123 032-400242 032-400242 Phetchaburi@energy.mail.go.th, vatin@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุนทร อุษาบริสุทธิ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 3 ถ.สระธัพ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 084-139-0439 032-611384 032-611384 prachuapkhirikhan@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ รต.ธรรมนูญ สินศรานนท์ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 อาคารอาชาสีหมอก ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 081-174-7877 035-535616 035-535616 suphanburi@energy.mail.go.th, tammanon@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดกำแพงเพชร นายตามเฉลิม จันทนาคร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถ.กำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 081-1747912 055-705136 055-705137 kamphaengphet@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดนครสวรรค์ นายสมศักดิ์ อัมพวันวงศ์ 99/5 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 081-174-7916 056-267558-9 056-267009 nakhonsawan@energy.mail.go.th, somsak@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดอุทัยธานี นายชาญชัย กลับชุ่ม ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 081-706-3936 056-571351-2 056-571353 uthaithani@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดพิจิตร นายวรชาติ พวงเงิน ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ถ.พิจิตร-ตะพานหิน อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 081-174-7919 056-612600 056-612600 phichit@energy.mail.go.th
ตำแหน่ง ชื่อ ที่อยู่หน่วยงาน มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร Email
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพลังงานเขต 4 (สวข.4) นายศุภยุทธ สาครบุตร ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.สงขลา 90000 084-4450446 074-307062-5 074-307062-5 region12@energy.go.th
พลังงานจังหวัดชุมพร นายสมนึก มัชฌิกะ ศาลากลางจังหวัดชุมพร (หลังใหม่) ชั้น 4 ถ.อาภากร อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 081-174-7932 077-512268 077-512267 chumporn@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดระนอง นายทองรัตน์ วรรณนุช 555 หมู่ 3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 081-174-7933 077-821986-7 077-821986 ranong@energy.mail.go.th,thongrut 2507@hotmail.com
พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายหร่อหยา จันทรัตนา ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 3 ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 081-174-7931 077-435033 077-405034 suratthani@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดพังงา นายวิโรจน์ ดำคง อาคารสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000 081-1747936 076-481830 076-481831 phangnga@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอุทัย ภูริพงศธร 1/32 ,1/34 หมู่บ้านเมืองทอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช 80000 081-174-7937 075-432327-8 075-432328 nakhonsithammarat@energy.mail.go.th,uthai_pur@yahoo.co.th
พลังงานจังหวัดกระบี่ นายอรุณ อินทะสะระ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 086-278-7144 075-623727 075-623728 krabi@energy.mail.go.th, arun@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดภูเก็ต นายปัถย์ รองเมือง อาคารกาชาด(หลังเก่า) 13 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 081-174-7938 076-210178-9 076-210178 phuket@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดตรัง นายอำนาจ คงทอง 103 ถ.ตรัง-ปะเหลียน หมู่ 6 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000 081-174-7943 075-501131 075-501131 trang@energy.mail.go.th, amnad@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดพัทลุง นายสุรเชษฐ์ หรดี สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง(เดิม) ถ.สุรินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 081-174-7940 074-612012 074-612012-15 phatthalung@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดสตูล นายวิชาญกรณ์ ประภาวิทย์ ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 2 ถนนสตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 081-174-7941 074-724142 074-724142 satun@energy.mail.go.th,vichankorn@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดสงขลา นายสุทธิชัย สุขสีเสน ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.สงขลา 90000 081-174-7946 074-307062-5 074-307062-5 songkhla@energy.mail.go.th, suttichai@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดปัตตานี นายจักรพันธ์ ชูแก้ว สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ชั้น 2 หลังเก่า ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 081-174-7942 073-348988 073-348988 pattani@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดยะลา นายไพโรจน์ แก้วสวน ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 2 ชั้น 3 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 081-174-7944, 089-973-2787 073-203541 073-203541 yala@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดนราธิวาส นายวิวัฒ ศรีวะโร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังใหม่) ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 081-174-7945 073-642623 073-642623 narathiwat@energy.mail.go.th, wiwut@energy.mail.go.th
คำแหน่ง ชื่อ ที่อยู่หน่วยงาน มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร Email
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพลังงานเขต 5 (สวข.5) นายบุญมา ตรัยศิลานันท์ 262 หมู่ 18 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260 081-1747923 043-262677, 038-262941 ต่อ 103, 109 043-262941 Region6@energy.go.th
พลังงานจังหวัดขอนแก่น นายเจริญลาภ ฬาทอง 262 หมู่ 18 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260 081-174-7893 043-262450 043-262402 khonkaen@energy.mail.go.th, Charoenlap@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดหนองคาย นายพงษ์ธร มิลินทบุณย์ 195/1 บ้านนาไก่ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หนองกอมเกาะ จ.หนองคาย 4300 085-909-0765, 082-293-2727 043-990896 043-990896 nongkhai@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดอุดรธานี นายพินิจ ช่างไม้ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชั้น 6 ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 081-174-7898 042-249461,042-249015 042-249021 udonthani@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจุมพล เดชดำนิล เลขที่ 5 ถ.อนุกูลนารี ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 081-174-7904,089-744-9546 043-815745 043-814736 kalasin@energy.mail.go.th, joompol@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร นายธนกร สอนอาจ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 3 ถ.วิวิธสุรการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 081-174-7906 042-611779 042-611779 mukdahan@energy.mail.go.th,thanakorn@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายพงษ์ศักดิ์ นิธิวัฒนเลิศ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 5 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 081-174-7908 043-514995 043-514995 roiet@energy.mail.go.th ,pongsak_ni@hotmail.com
พลังงานจังหวัดมหาสารคาม นายนิคม เดชพร ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3 ห้อง 312 อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 081-264-8386 043-777720 043-777721 mahasarakham@energy.mail.go.th, nikhom@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดเลย นายสัตยา อาจหาญ สำนักงานจังหวัดเลย ถ.ศาลากลางจังหวัด ต.กุดป้อง อ.เมือง จ.เลย 42000 081-174-7896 042-862090-1 042-862092 loei@energy.mail.go.th, sataya@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดสกลนคร นายสมชาย ปิ่นประเสริฐ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 4 ตำบลธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 081-1747899 042-714670 042-714756 sakonnakhon@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู นายชัยรัตน์ พงศ์พีระ ศูนย์ราชการจังหวัด ชั้น 1 ถ.อุดรธานี-เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 081-174-7901 042-316716 042-316717 nongbualamphu@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดบึงกาฬ นายสุรชัย สินประกอบ เลขที่ 8 ถนนประสพสุข ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000 088-1156332 042-491323 042-491233, 042-491253 bungkan@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดนครพนม นางสาวเกยูร ช่ออัญชัญ ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 4 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง จ.นครพนม 48000 081-174-7905 042-511084 042-511084 nakhonphanom@energy.mail.go.th
ตำแหน่ง ชื่อ ที่อยู่หน่วยงาน มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร Email
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพลังงานเขต 6 (สวข.6) นายธีรศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 081-1747930 053-112588-91 053-112588-91 ต่อ 11 region10@energy.go.th
พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ นายชำนาญ กายประสิทธิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 081-174-7927 053-112034 053-112033 chiangmai@energy.mail.go.th, chamnan@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดลำพูน นายทรงพล หาญศิริมีชัย 275 หมู่ 2 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 081-174-7925 053-553358 053-553425 ต่อ 102 lamphun@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดเชียงราย นายวิทูร พรหมไตรรัตน์ ถ.ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 081-174-7924 053-751109-10 053-751109-10 vitoon2504@gmail.com, vitoon@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดลำปาง นางสายธาร ประสงค์ความดี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถ.วชิรวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 081-174-7926 054-265159 054-265159 ต่อ 11 lampang@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดพะเยา นายกิตติพัทธ์ เอี่ยมพร้อม ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 4 (หลังใหม่) อ.เมือง จ.พะเยา 56000 081-174-7928 054-410535 054-410538 phayao@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายณัฐกิตติ์ รัฐศิลป์โภคิน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 081-354-9344 053-611276 053-611276 maehongson@energy.mail.go.th, nuttakit@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดแพร่ นายณัทกร ยุทธทัตพล ศาลากลางจังหวัดแพร่ (อาคาร2) ชั้น 1 ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 089-8239420 054-620251 054-620251 phrae@energy.mail.go.th,nattakorn@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดน่าน นายอาทิตย์ มีทิพย์ โรงเรียนบ้านฝายแก(เดิม) ถ.น่าน-พะเยา ต.ถึมตอง อ.เมือง จ.น่าน 55000 089-710-7198 054-785598 054-785598 nan_energy@energy.mail.go.th, Arthit@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเสรี กังวานกิจ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถ.ประชานิมิต อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 081-1747918 055-444157 055-444157 uttaradit@energy.mail.go.th, seree@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์ นายจารุเกียรติ ปัญญาดี ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 4 ถ.สระบุรี-หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 081-174-7920 056-729775 055-729776 phetchabun@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดพิษณุโลก นายธนัทโชค แก้วกันยา 80 หมู่ 3 ถ.พิษณุโลก-แควน้อย ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 081-174-7921 055-258475 055-258476 phitsanulok@energy.mail.go.th, thanachoke@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดตาก นายสุนันท์ เย็นสถิตย์ ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 081-1747914 055-516857-9 055-516859 tak_energy@energy.mail.go.th, sunan@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดสุโขทัย นายวิชัย เจิมเจริญสุข ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (หลังเก่า) อาคาร 1 ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 081-174-7915 055-612410 055-612426 sukhothai@energy.mail.go.th, wichai@energy.mail.go.th